sculpture

WORKS 2017 – 2020

sculptures

Mijn portfolio bestaat uit 4 delen:

Bogmen

Corals

Rocks

sculptures

Toch valt er een rode lijn te ontdekken doorheen de 4 delen, namelijk het thema van ‘beschadiging’ (damage), zowel in het gebruik van de materialen als in het uitdrukken van een emotionaliteit. Het gebrokene, het beschadigde, het onvoltooide en verwarde worden op verschillende manieren weergegeven door hoofden en lichamen. Toch is er altijd een ‘sprankeling’ aanwezig, soms figuurlijk, vaak ook letterlijk.

Ook de ruwheid van de natuur is een inspiratie voor zowel BOGMEN, CORALS en ROCKS. De sculpturen lijken per toeval door de natuur gemaakt, ontstaan door erosie, door natuurlijke mummificering, door verstening e.a. Er zijn gezichten in herkenbaar, vervormde lichamen of lichaamsdelen en vaak is een beschadiging aan één of beide ogen op te merken.

De achterliggende ideeën zijn vaak afkomstig van mijn fascinatie voor tragedie en mythologie, sagen en legenden.

barbara vandendriessche