about me

CAPTURING THE EMOTIONAL BODY

EXPERIMENTING THE theatricAL SPACE

With my artistic pictures I seek for the beauty in the tragical, in pain.

I started out as a stage director, but some years ago I stepped out of the black box to make my artistic photography projects, influenced by my work as a theatermaker, as a storyteller.

My photography is theatrical. But ‘theatricality’ is an elastic concept and also has many negative connotations: bombastic, exaggerated, false or artificial. This is how I define it myself: theatralization is the abstracting and enlargement of reality to evoke emotion in the viewer, not through reason, but directly appealing to an approach that can be traced to our ritual instincts. Theatricality as a pre-aesthetic instinct.

That is what I try to represent with my photography: how to portray the emotional body tragically? How to create a tragic image that expresses emotion and triggers emotion? Search for images with an intensity, no images with intentions. Images you look at because they tell you something, even if you do not immediately know what. Images that evoke a story, without being narrative themselves. Often with the female body as an expression of beauty.

More info about my work as a stage director/stage designer you can find out at this link: http://www.barbaravandendriessche.org

Also check my instagram account!

Met mijn artistieke fotografie-projecten zoek ik naar schoonheid in het tragische, in pijn.

Ik begon als theatermaker, maar ik stapte uit de theaterzaal om meer op artistieke fotografie te focussen. Maar in mijn fotoprojecten blijf ik een theatrale verhalenverteller.

Mijn fotografie is theatraal. Maar ‘theatraliteit’ is een rekbaar begrip en kent ook vele negatieve connotaties: bombastisch, overdreven, vals of gekunsteld. Dit is hoe ik het zelf definieer: theatraliseren is het abstraheren en uitvergroten van de realiteit om emotie op te roepen bij de toeschouwer, niet via de ratio, maar rechtstreeks appelerend aan een raakbaarheid die terug te voeren is tot onze rituele instincten. Theatraliteit als een pre-esthetisch instinct.

Dat is wat ik tracht te verbeelden met mijn fotografie: hoe het emotionele lichaam tragisch in beeld brengen? Hoe een tragisch beeld creëren dat emotie uitdrukt en emotie teweeg brengt? Zoeken naar beelden met een intensiteit, geen beelden met intenties. Beelden waar je naar kijkt omdat ze je iets vertellen, al weet je in eerste instantie niet onmiddellijk wat. Beelden die een verhaal oproepen, zonder dat ze op zich narratief zijn. Vaak met het vrouwelijke lichaam als expressie van schoonheid.

Meer info over mijn werk als theatermaker/scenograaf vind je op de site http://www.barbaravandendriessche.org

Picture and text rights reserved for all countries. No part of this website may be reproduced in any manner whatsoever. All rights reserved.

barbara vandendriessche